VÄLKOMMEN TILL ÄNGSJÖ VÄNNER

Vi är en ideell förening som sedan 1990 har byggt, värnat och vårdat i friluftsområdet i Ängsjö. Utgångspunkten har varit Motionsgården, som då hotades av nedstängning. Under åren har våra medlemmar själva och ibland i samarbete med andra byggt olika anläggningar. Toppstugan och Indianbyn är sådana exempel. Det gäller även en klätterlabyrint, som tidigare ingick i Indianbyn.
Syftet har hela tiden varit, att Ängsjö friluftsområde ska vara attraktivt för alla åldrar och ge stora möjligheter till rekreation och aktivitet. Särskild vikt har vi lagt på barn och ungdom. Järfälla kommun är en självklar samarbetspartner för oss. På senare år har kommunen gjort stora insatser för att göra området mera attraktivt och tillgängligt för fler.
Vår uppgift är nu:
– att verka för Ängsjä Friluftsgårds fortbestånd och utveckling,
– att sprida information om Ängsjö Frilutsgård och dess verksamhet,
– att stimulera till aktiviteter vid Ängsjö Friluftsgård,
– att verka för att Ängsjö Friluftsgård behålls i Järfälla kommuns ägo.

Som ett led i detta arrangerar ÄNGSJÖ VÄNNER varje år i slutet av maj ÄNGSJÖDAGEN, där olika föreningar erbjuder fritt deltagande i olika aktiviteter. För de yngsta svarar vi själva.
För att stödja föreningens och kommunens arbete i Ängsjö vinner vi på att vara så många som möjligt. Medlem kan man lätt bli genom att betala in årsavgiften, 75:-, till postgironummer 66 50 30-3 och uppge namn och kontaktuppgifter.
Mera information kan man få genom Bengt Gustafsson, ordf.
Mail: berugu41@gmail.com eller tfn 0707-292624.

Motionsgården i Ängsjö ligger i en sluttning, vid kanten av en stor öppen äng med utsikt ner över Mälarens vatten, där vattenleden mot Sigtuna och Uppsala passerar. Bakom den breder en vidsträckt skog ut sig med rikliga bestånd av bär och svamp. Den kuperade terrängen lämpar sig väl för både promenader, löpning, orientering och skidåkning. För detta finns både naturspår och preparerade banor.
Motionsgården invigdes den 24 februari 2020 och innehåller omklädningsrum med skåp och bastu på den övre våningen. Den undre våningen inrymmer kafé, toaletter och en maskinhall. Tillträde till omklädningsrum och bastu kan man få genom att betala en avgift i kaféet eller på kommunens fritidskontor.
Friluftsområdet runt Ängsjö gård har länge varit populärt för bad, rekreation och motion. Därför byggde Järfälla kommun för många år sedan en anläggning för omklädning och bastu nära den nuvarande. En bit in på 2000-talet blev behovet av renovering allt större, vilket ledde fram till beslutet att ersätta den gamla med en helt ny anläggning.